Sloučení fotek z více foťáků

Jak sloučit fotky z více foťáků za pomocí programu jhead a přikazového řádku.

Vždy si před jakoukoliv manipulací s fotkami vše zazálohujte 😉 />

Stačí jednoduše stáhnout program jhead. Nahrát všechny fotky do jedné složky. Nesmějí se překrývat názvy souborů a spustit následující příkaz:

 jhead -autorot -ft -nf%Y%m%d-%H%M%S_koudis *

Ten zajistí přejmenování všech souborů na základě datumu pořízení fotografie uloženého v EXIF informacích a tím se fotografie z různých fotoaparátů seřadí za sebe. Zároveň se provede správné otočení fotografie na základě informace o poloze foťáku v době focení.

Předpokladem je, že na obou foťácích byl nastaven správný čas 😉 />

Pokud chcete zajistit naprosto přesnou návaznost fotek, tak si udělejte referenční fotografii. Například v jednu vteřinu vyfoťte všemi foťáky stejný snímek, třeba vlastní ruku. A pak čas jedné z těch fotek prohlašte za správný a ostatní série fotek z dalších foťáků podle něj upravte. Pak to sedí na vteřinu.

Pokud nebyl správně nastaven čas a znáte u některé fotografie správný datum a čas, je možné celou sérii upravit následovně:

Chybný datum a čas – uvedený v EXIF informacích fotografie

Správný datum a čas – skutečný okamžik kdy byla fotografie pořízena

 jhead -daSprávný datum a čas-Chybný datum a čas *

Například (posun letního a zimního času):

 jhead -da2010:03:12/21:00:00-2010:03:12/22:00:00 *_koudis.jpg

Jhead upraví datum a čas u všech fotografií podle zadaného intervalu.

Přejmenování videa

Podobně lze přejmenovat videa

 for f in *; do mv -- "$f" "$(date -r $f +%Y%m%d%H%M).mp4"; done